اخبار برگزیده

جوانی

جوانی


هَب   الایّاَیّامَ   ذِئـــــــبٌ   لارحیما

وَ  أو  ،  هَــــــب  ثعلباً  دوناً  لئیما


تَعَلَّم    فأرهً    أنــــــــــــتَ     یداهُ

لِإنَّ  عُمرَکَ   خصــــــــــمٌ  خصیما


و  آتٍ  تَعلَمُ  المـــــوتُ ،  حبیبی !

فإذهب  فی  سبیـــــلٍ  مستقیما


الهی!  یلــــذُ  لی  صوغ  الکلامی

خــــدایا  می شوم  یعنی  کلیما ؟


جوانی  گنجی  ارزشمند  باشـــد

فراقبهُ     عزیـــــــزی      یاعلیما !


اگرچه تیپ ، خوش باشد جوان را

بدون   دین  شـود  دردی   عظیما


اگـــــــــر ایمان  و  باور  با جوانی

اولا بیــــــــــر ذرّه علمینن سهیما


جـــوان  اوندا اولار  اسلامه  لایق
شبـــــــابٌ    دورهُ  ،  دورٌ   سلیما


94/10/14 ساعت 12/30 شب
ع.ف

قالب شعر : غزل ملمّع
وزن شعر : مفاعیلن مفاعیلن فعولن

نام بحر : هزج مسدس محذوف


ترجمه :


روزگار را گرگی بی رحم فرض کن

و یا روباهی پندار پست و فرومایه


مطمئن باش تو در دستانش موشی هستی

برای این که عمر تو دشمنی خاصم است


و ای دوستم ، می دانی که مرگ خواهد آمد

پس در راه مستقیم برو


الهی ، ساختن کلامم به من لذّت می دهد
خدایا یعنی صاحب سخن می شوم ؟


جوانی گنجی ارزشمند باشد

پس عزیزم ! ای انسان دانا ! مراقبش باش


اگر چه تیپ ، خوش باشد جوان را

بدون دین شود دردی عظیما


اگر ایمان و باور با جوانی

با ذرّه ای علم سهیم باشد


آن موقع جوان جوانی لایق برای اسلام می شود

جوانی دوره اش ، دوره سالمی خواهد بود .پیشاپیش میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا س و روز زن و هم چنین روز طبیعت 13 فروردین مبارک ........

احتمالاً چند روزی استراحت و مرخصی  ،،،، بازم !!!!!!!!!!!!!
جوانی

جوانی

جوانی

 


منبع این نوشته : منبع
آخرین جستجو شده ها